Misja Szpitala

 

 

"Walczymy o życie, zdrowie i uśmiech dziecka"

Misją jest promowanie zdrowia, leczenie i pielęgnowanie wszystkich potrzebujących dzieci mieszkających w  Krakowie  i  województwie  Małopolskim,  a  także  w  sąsiednich  województwach, ze szczególnym uwzględnieniem psychiatrii, reumatologii, neurologii, alergologii, gastrologii, endokrynologii oraz pulmonologii. Misję tę spełniamy poprzez całodobową specjalistyczną diagnostykę i terapię w ramach lecznictwa szpitalnego i poradni specjalistycznych, ustawicznie podnosząc jakość świadczeń, doskonaląc umiejętności personelu, dostosowując się do potrzeb i oczekiwań pacjentów, poprawiając warunki hospitalizacji pacjentów oraz pracy personelu.