W ramach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej funkcjonują dwa ośrodki:

1. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego 

 LEKARZ PROWADZĄCY: lek. med. Lucyna Horodecka - Wardęga (poniedziałek - czwartek 13.00 - 15.00 tel.: 12 275 17 51 wew. 201)

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. Do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej z zaburzeniami wieku rozwojowego kierować może: lekarz następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych: neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, chirurgii dziecięcej, endokrynologii dziecięcej, diabetologii dziecięcej, POZ.

 

2. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Ogólnoustrojowy 

LEKARZ PROWADZĄCY: lek. med. Przemysław Bilski (poniedziałek, piątek 8.00 -18.00 - tel.: 12 275 17 51 wew. 201)

1. Czas trwania rehabilitacji w warunkach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej wynosi od 15 do 30 dni zabiegowych, po uprzednim skierowaniu od lekarza specjalisty. Do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej Ogólnoustrojowego kierować może: lekarz następujących oddziałów: urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych; w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych lekarz poradni specjalistycznej: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, w przypadkach zaostrzonych lekarz POZ.

2. Podstawą ustalenia terminu do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej jest prawidłowe skierowanie oraz kserokopie aktualnej dokumentacji potwierdzającej rozpoznanie (schorzenie np. ostatnie wypisy ze szpitala, opisy od specjalisty). Prosimy również w celu lepszego kontaktu dołączyć numer telefonu kontaktowego.

 

4. Wymagane dokumenty przy przyjęciu:

        - książeczka zdrowia
        - kserokopia szczepień
        - dowód osobisty rodziców/opiekunów prawnych
        - karty z pobytów szpitalnych związanych głównie z chorobą zasadniczą (badania, RTG, MRI, TK)
 
5. Pacjent korzystający z zabiegów na oddziale dziennym powinien posiadać:

         - ręcznik, strój kąpielowy, klapki
         - obuwie zamienne 
         - strój gimnastyczny
 

Przyjęcia do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej odbywają się według ustalonych terminów.

Pacjent w dniu przyjęcia zgłasza się na nową izbę przyjęć celem wypełnienia i uzupełnienia wymaganej dokumentacji medycznej. Następnie pacjent zostaje skierowany do gabinetu zabiegowego do przyjęcia przez pielęgniarkę, która po wykonaniu swoich czynności kieruje go do lekarza.

Pacjenci w dniu przyjęcia mają tylko konsultację lekarską i zlecenie zabiegów.

 

Zabiegi w obu oddziałach udzielane są od poniedziałku do piątku od  9.00 do 19.00.