Dogoterapia (terapia kontaktowa) – metoda komplementarna w terapii psychiatrycznej i w leczeniu rehabilitacyjnym Pacjentów z wykorzystaniem odpowiednio wyszkolonych psów prowadzonych przez wykwalifikowanych dogoterapeutów; regularne sesje terapeutyczne realizowane są przez firmę zewnętrzną; w celu zapewnienia wysokiej jakości zajęć i ich bezpieczeństwa aktualnie wypracowywane są  „Standardy jakości i bezpieczeństwa dogoterapii”  uwzględniające specyfikę szpitala; pionierskie podejście na polu szpitalnictwa dziecięcego w Polsce.

Kluczową zasadą w realizowanych projektach są długofalowe partnerstwa strategiczne z uczelniami wyższymi, w tym uniwersyteckimi, posiadającymi niezbędne zaplecze do prowadzenia powyższych działań. Interdyscyplinarny charakter projektów wiąże się ściśle ze specyfiką samych terapii, korzystających z najnowszych osiągnięć różnych dziedzin, m.in. medycyny, psychologii, terapii, ogrodnictwa i muzyki. Dzięki partnerstwom WSSD im. św. Ludwika zwiększył własny potencjał rozwojowy, czego przykładem są obecne przygotowania, wspólnie z Partnerami, do dwóch projektów badawczych, które określą rolę hortiterapii i muzykoterapii wirtualnej w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością.

Realizowane przez WSSD im. św. Ludwika terapie niekonwencjonalne wspierają rozwój nowoczesnej, kompleksowej i interdyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, co wpływa na efektywne rozwiązywanie problemów zdrowotnych Pacjentów i przyczynia się do poprawy ich jakości życia. Ma to szczególne znaczenie w przypadku dzieci z niepełnosprawnością oraz dzieci ze schorzeniami psychicznymi. Terapie są również wyrazem dbałości  o zapewnienie Pacjentom komfortu bio-psycho-społecznego podczas długoterminowych hospitalizacji oraz dbałości o sprostanie rosnącym wymaganiom społecznym wobec sektora ochrony zdrowia.

 

Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie informuje, że od września 2016 wprowadzono nową innowacyjną metodę wspomagania rehabilitacji i terapii, jaką jest DOGOTERAPIA.

Metoda ta nie jest finansowana w ramach NFZ, ale dla pacjentów Szpitala jest ona bezpłatna.

Zapisy oraz informacje pod numerami telefonu: 12 275 17 51 wew. 114.