Kierownik Odcinka III: lek med. Marian Niedbał - Specjalista Ortopedii i Chirurgi Urazowej

Specjaliści: lek. med. Aleksandra Glińska - Specjalista Chorób Dzieci

Pielęgniarka Koordynująca: mgr Jolanta Machnik - 12 275 17 51 wew. 207

 

Kierownik Odcinka IV: lek med. Katarzyna Rak - Specjalista Rehabilitacji Medycznej

Pielęgniarka Koordynująca: mgr piel. Teresa Sikora - 12 275 17 51 wew. 244

 

Kontakt do dyżurki lekarskiej: 12 275 17 51 wew. 201

 

1. Na Oddziale Rehabilitacji Ogólnoustrojowej leczeni są pacjenci do 18 roku życia. Oddział podzielony jest na dwa odcinki, a każdy z nich dysponuje 4 osobowymi salami z pełnym węzłem sanitarnym.

Zajmujemy się rehabilitacją ogólnoustrojową, a w szczególności pacjentów:

 • po zabiegach operacyjnych schorzeń narządu ruchu
 • reumatologicznych
 • ze skoliozami, wadami postawy, chorobą Scheuermanna

Pacjenci korzystają z pomocy wysoko wyspecjalizowanego zespołu terapeutycznego, w którego skład wchodzą:

 • Fizjoterapeuci
 • Terapeuci Zajęciowi

Pracujemy metodami wymagającymi specjalnych szkoleń, które posiadają odrębne certyfikaty jak: PNF, Dobo - Med, McKenzie i wiele innych.

Chorzy mogą korzystać z zajęć w basenie oraz innych form hydroterapii.

Dysponujemy bogato wyposażonym gabinetem fizykoterapii oraz gabinetami masażu.

Dzieci przebywające na leczeniu szpitalnym mają zapewnioną kontynuację nauki w szkole podstawowej, gimnazjum oraz liceum zgodnie z materiałem przedstawionym ze szkoły macierzystej. Szczegółowe informacje na temat szkoły dostępne są pod adresem: http://zpo-radziszow.org/

2. Pacjenci są przyjmowani na podstawie prawidłowego wystawionego skierowania oraz zgodnie z kolejką oczekujących. Szpital przyjmuje pacjentów na leczenie przez cały rok.

3. Do szpitala na oddział w warunkach stacjonarnych kierują:

Lekarze następujących oddziałów: urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych i geriatrycznych; w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

 

4. Prawidłowe skierowanie powinno zawierać:

- oznaczenie podmiotu wystawiającego skierowanie

- kod resortowy cz. I, VII, VIII

- oznaczenie pacjenta ( czytelny pesel, Imię i Nazwisko, adres zamieszkania nr telefonu)

- oznaczenie rodzaju przedsiębiorstwa podmiotu do którego kieruje się pacjenta

- rozpoznanie

- inne informacje lub dane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia leczenia

- datę wystawienia skierowania

- oznaczenie osoby kierującej

 

5. Skierowanie można złożyć osobiście w rejestracji w Izbie Przyjęć, listownie, e-mailem lub faksem. W przypadku wysłania e-mailem lub faksem oryginał należy dostarczyć w ciągu 14 dni roboczych pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.


ZASADY PRZYJĘĆ DO SZPITALA:

 1. 1. Na podstawie otrzymanego skierowania Szpital ustala termin przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 2. 2. Sekretarka medyczna informuje telefonicznie lub listownie o planowanym terminie i godzinie przyjęcia. Termin przyjęcia może ulec zmianie z powodu nieprzewidzianego w momencie ustalania terminu zaistnienia sytuacji.    Pacjent, który nie zgłosi się w wyznaczonym terminie i nie poinformował Szpitala zostaje skreślony z kolejki oczekujących.
 3. 3. Przyjęcia do Szpitala odbywają się codziennie według ustalonych godzin. Wypisy codziennie 8.00 - 10.00.
 4. 4. Pacjent w dniu przyjęcia zgłasza się na Izbę Przyjęć celem wypełnienia i uzupełnienia wymaganej dokumentacji medycznej. Następnie pacjent zostaje skierowany do gabinetu zabiegowego do przyjęcia przez pielęgniarkę, która po wykonaniu swoich czynności kieruje go do lekarza a następnie zaprowadza na wskazany odcinek szpitalny. 

 

 1. 5. Rodzic/Opiekun prawny bezpośrednio przed planowanym przyjęciem dziecka do Szpitala, zobowiązany jest sprawdzić czystość głowy dziecka. W przypadku stwierdzenia gnid lub wszy dziecko nie zostanie przyjęte do Szpitala. W wątpliwych sytuacjach prosimy skontaktować się z pielęgniarką środowiskową lub szkolną w rejonie.

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ DO SZPITALA?

Wymagane dokumenty przy przyjęciu:

 1. Książeczka zdrowia dziecka.
 2. Kserokopia szczepień.
 3. Dowód osobisty rodziców/opiekunów prawnych.
 4. Karty z pobytów szpitalnych związanych głównie z chorobą zasadniczą (badania, RTG, MRI, TK).
 5. W przypadku odebrania, ograniczenia praw rodzicielskich lub nadania, przeniesienia prawa opieki na inną osobę należy posiadać Postanowienie Sądu Rodzinnego.

Co zabrać ze sobą do Szpitala:

 1. Odzież codziennego użytku, obuwie na zmianę.
 2. Okrycie wierzchnie odpowiednie do pory roku (spacery).
 3. Piżamka, szlafrok, pantofle.
 4. Wygodny strój i obuwie do ćwiczeń.
 5. Strój kąpielowy, czepek, klapki (dla małych pacjentów pampersy do pływania).
 6. Przybory toaletowe, ręcznik.
 7. Podręczniki oraz przybory szkolne, wykaz tematów ze szkoły macierzystej do realizacji w okresie hospitalizacji.
 8. Aktualnie zażywane leki na stałe w oryginalnych opakowaniach z informacją od lekarza o sposobie dawkowania – gdy leczenie nie jest związane z przyczyną hospitalizacji
 9. Zaopatrzenie ortopedyczne.

 

 

 

Pobyt Rodzica/Opiekuna towarzyszącemu pacjentowi:

 1. Podczas pobytu w Oddziale dziecku może towarzyszyć jeden z Rodziców/Opiekunów.
 2. Opiekę nad hospitalizowanym dzieckiem może sprawować osoba bez infekcji zakaźnej.
 3. Pobyt całodzienny Rodzica/Opiekuna bez wyżywienia jest płatny -  12 zł.
 4. Rodzic/Opiekun może wykupić na jadalni posiłki według aktualnie obowiązującego cennika usług.
 5. Należy zabrać ze sobą: przybory toaletowe, pościel, śpiwór.
 6. Rodzice/Opiekunowie pozostający z dzieckiem w oddziale  mają możliwość wykupienia posiłków w stołówce szpitalnej.
 7. Na oddziałach znajdują się lodówki do przechowywania żywności pacjentów.
 8. Na terenie Szpitala funkcjonuje sklepik z napojami, słodyczami i podstawowymi produktami higieny osobiste.
 9. Rodzic/opiekun pacjenta hospitalizowanego może skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych w ramach NFZ pod warunkiem złożenia skierowania na fizjoterapię ambulatoryjną w tutejszym Szpitalu.

Uwaga: skierowanie należy zarejestrować w sekretariacie medycznym w ciągu 30 dni od wstawienia.