Kierownik oddziału:    dr n.med. Grażyna Spychałowicz - Brol - Specjalista Pediatrii i Rehabilitacji Medycznej (12 275 17 51 wew. 101)

Specjaliści:  lek. med.  Katarzyna Rak - Specjalista Rehabilitacji Medycznej (12 275 17 51 wew. 201)

                    lek. med.  Ewa Domaradzka - Specjalista Neurologii Dziecięcej

Pielęgniarka Koordynująca: lic. piel. Agata Kaczmarczyk (12 275 17 51 wew. 240)

Na pododdziale są leczeni pacjenci w wieku od okresu niemowlęcego do 18- go roku życia cierpiący na schorzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego powodujące ograniczenia ruchowe.

W szczególności są to chorzy z:

- MPD

- wrodzonymi schorzeniami o podłożu genetycznym

- miopatią i dystrofią mięśni,a także z innymi zespołami porażennymi

- chorzy po przebytych urazach lub operacjach neurochirurgicznych

 

Pacjenci korzystają z pomocy wysoko wyspecjalizowanego zespołu terapeutycznego, w którego skład wchodzą:

- Fizjoterapeuci

- Psycholodzy

- Neurologopeda

- Terapeuci Zajęciowi

Pracujemy metodami wymagającymi specjalnych szkoleń i potwierdzonymi odrębnymi certyfikatami jak Bobath- NDT, Vojty, PNF i wiele innych.

Chorzy mogą korzystać z zajęć w basenie i z innych form hydroterapii.

W ramach terapii zajęciowej prowadzone są zajęcia dogoterapeutyczne, a ponadto w okresie letnim także hortiterapeutyczne w przylegającym do budynku ogrodzie.

Oddział dysponuje salami chorych przeznaczonymi dla 2 pacjentów z opiekunami i z pełnym węzłem sanitarnym.

 


ZASADY PRZYJĘĆ DO SZPITALA:

 1. 1. Na podstawie otrzymanego skierowania Szpital ustala termin przyjęcia zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 2. 2. Sekretarka medyczna informuje telefonicznie lub listownie o planowanym terminie i godzinie przyjęcia. Termin przyjęcia może ulec zmianie z powodu nieprzewidzianego w momencie ustalania terminu zaistnienia sytuacji.    Pacjent, który nie zgłosi się w wyznaczonym terminie i nie poinformował Szpitala zostaje skreślony z kolejki oczekujących.
 3. 3. Przyjęcia do Szpitala odbywają się codziennie według ustalonych godzin. Wypisy codziennie 8.00 - 10.00.
 4. 4. Pacjent w dniu przyjęcia zgłasza się na Izbę Przyjęć celem wypełnienia i uzupełnienia wymaganej dokumentacji medycznej. Następnie pacjent zostaje skierowany do gabinetu zabiegowego do przyjęcia przez pielęgniarkę, która po wykonaniu swoich czynności kieruje go do lekarza a następnie zaprowadza na wskazany odcinek szpitalny. 

 

 1. 5. Rodzic/Opiekun prawny bezpośrednio przed planowanym przyjęciem dziecka do Szpitala, zobowiązany jest sprawdzić czystość głowy dziecka. W przypadku stwierdzenia gnid lub wszy dziecko nie zostanie przyjęte do Szpitala. W wątpliwych sytuacjach prosimy skontaktować się z pielęgniarką środowiskową lub szkolną w rejonie.

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ DO SZPITALA?

Wymagane dokumenty przy przyjęciu:

 1. Książeczka zdrowia dziecka.
 2. Kserokopia szczepień.
 3. Dowód osobisty rodziców/opiekunów prawnych.
 4. Karty z pobytów szpitalnych związanych głównie z chorobą zasadniczą (badania, RTG, MRI, TK).
 5. W przypadku odebrania, ograniczenia praw rodzicielskich lub nadania, przeniesienia prawa opieki na inną osobę należy posiadać Postanowienie Sądu Rodzinnego.

Co zabrać ze sobą do Szpitala:

 1. Odzież codziennego użytku, obuwie na zmianę.
 2. Okrycie wierzchnie odpowiednie do pory roku (spacery).
 3. Piżamka, szlafrok, pantofle.
 4. Wygodny strój i obuwie do ćwiczeń.
 5. Strój kąpielowy, czepek, klapki (dla małych pacjentów pampersy do pływania).
 6. Przybory toaletowe, ręcznik.
 7. Podręczniki oraz przybory szkolne, wykaz tematów ze szkoły macierzystej do realizacji w okresie hospitalizacji.
 8. Aktualnie zażywane leki na stałe w oryginalnych opakowaniach z informacją od lekarza o sposobie dawkowania – gdy leczenie nie jest związane z przyczyną hospitalizacji
 9. Zaopatrzenie ortopedyczne.

 

 

Pobyt Rodzica/Opiekuna towarzyszącemu pacjentowi:

 1. Podczas pobytu w Oddziale dziecku może towarzyszyć jeden z Rodziców/Opiekunów.
 2. Opiekę nad hospitalizowanym dzieckiem może sprawować osoba bez infekcji zakaźnej.
 3. Pobyt całodzienny Rodzica/Opiekuna bez wyżywienia jest płatny -  12 zł.
 4. Rodzic/Opiekun może wykupić na jadalni posiłki według aktualnie obowiązującego cennika usług.
 5. Należy zabrać ze sobą: przybory toaletowe, pościel, śpiwór.
 6. Rodzice/Opiekunowie pozostający z dzieckiem w oddziale  mają możliwość wykupienia posiłków w stołówce szpitalnej.
 7. Na oddziałach znajdują się lodówki do przechowywania żywności pacjentów.
 8. Na terenie Szpitala funkcjonuje sklepik z napojami, słodyczami i podstawowymi produktami higieny osobiste.
 9. Rodzic/opiekun pacjenta hospitalizowanego może skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych w ramach NFZ pod warunkiem złożenia skierowania na fizjoterapię ambulatoryjną w tutejszym Szpitalu.

Uwaga: skierowanie należy zarejestrować w sekretariacie medycznym w ciągu 30 dni od wstawienia.